Startdir
Image default
Bedrijven

ADR voor beroepschauffeurs

Wat is ADR?

Voor de meeste mensen zal deze term nog niet heel bekend klinken. Vandaar dat we je in deze blog gaan uitleggen wat het inhoudt en waarom deze cursus belangrijk is voor sommige beroepschauffeurs. De naam ADR is een afkorting van de Franse term: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.” In essentie gaat het over het vervoeren van (gevaarlijke) goederen in Europa. Elke twee jaren is het zo dat een commissie kijkt naar de richtlijnen van de ADR. Het kan namelijk zijn dat er dingen geüpdatet moeten worden, doordat er nieuwe technieken, trends of kennis zijn ontstaan.

 

Welke eisen stelt ADR?

In het geval dat je als beroepschauffeur regelmatig gevaarlijke goederen vervoert ben je verplicht om aan cursus deel te nemen. Dit kan verkregen worden op veel plekken in Nederland door een cursus te volgen in de richting van een bepaald onderwerp. Het begrip ADR is redelijk breed, waardoor je ook cursussen kunt volgen in veel verschillende richtingen zoals radioactieve materiaal, klasse 1 explosief of het vervoeren van zware voertuigen.

 

Hoeveel keren moet je dit doen?

Het voordeel is dat je het behalen van een ADR niet heel vaak hoeft te doen, doordat deze vijf jaar geldig zijn. Dit wilt zeggen dat je in het jaar van de vervaldatum een verlengingscursus moet doen in het onderwerp, waarvoor je de ADR hebt behaald. Mocht de ADR verlopen zijn, dan zal je weer een normale ADR cursus moet volgen om wederom aan de richtlijn te voldoen. Uiteindelijk zal je een daadwerkelijk diploma ontvangen voor je ADR!

https://eurotransportcollege.com/adr-opleiding/