Startdir
Zakelijk

Alg en mos op je rieten dak

Een rieten dak was in de vroegere jaren nog veel goedkoper dan dakpannen en wanneer je geen geld had voor dakpannen, dan had je vaak een rieten dak. Tegenwoordig is dat al lang niet meer zo en wordt een rieten dak juist mooier gevonden door de meeste mensen. Algen en mos kunnen je rieten dak aantasten en ervoor zorgen dat de levensduur wordt verkort. Een rieten dak blijft namelijk net iets te vochtig en algen en mossen vestigen zich dan. Dit hoeft nog niet schadelijk te zijn voor je rietendak, de algen en mossen halen namelijk hun voedsel uit de licht en gebruiken het rieten dak alleen als ondergrond. Helaas zorgen ze er tegelijkertijd wel voor dat het dak nog langer vochtig blijft en voornamelijk de algen veroorzaken dit probleem. De algen vormen een afsluitende laag en onder het met algen begroeide oppervlak ontstaat dan een gunstig klimaat voor schimmels. Die schimmels zorgen voor de afbraak van de cellulose, wat één van de hoofdbestanddelen van het riet is. hierdoor zal het riet zonder preventief onderhoud in 10 tot 15 jaar vergaan en dat is zonde.

Preventief onderhoud wordt dan ook altijd aangeraden en dit betekent dat het dak om de zoveel tijd wordt onderhouden om het grote onderhoud zo lang mogelijk uit te stellen. Als je last hebt van algen en mossen op je rieten dak, dan zullen de daken met droog weer  behandeld worden met een algenbestrijdingsmiddel. De oplossing die wordt verneveld en het doodt de algen, waardoor het dak droger blijft en daardoor krijgen de schimmels minder kans. Wanneer je dit ongeveer om de drie jaar uitvoert voor een relatief laag bedrag kunnen veel duurdere maatregelen achterwege blijven. Dit bedrag wordt ook nog eens op de levensduur van het dak terugverdiend. Rietdekkers kunnen voor jou een rieten dak plaatsen en je meer vertellen over het onderhoud van een rieten dak en de soorten constructies van een rieten dak.

http://rietwerk.nl