Startdir
Image default
Gezondheid

De verschillende Usher syndroom types

Misschien heb je wel eens gehoord van het Usher syndroom. Het Usher Syndroom is een ziekte die, maar bij 1 op de 10.000 mensen voorkomt en is een zeldzame ziekte. Mensen die het Usher syndroom hebben, hebben dit vaak van beide ouders geërfd. Als ouder moet je get Usher gen hebben en als je partner dit ook heeft dan kunnen jullie dit samen doorgeven. Hierdoor kan je kind geboren worden met het Usher syndroom. Mensen met het Usher syndroom kunnen vaak slecht zien en slecht horen. Soms hebben ze ook last van evenwichtsstoornissen, waardoor ze pas op een latere leeftijd leren lopen. Hieronder gaan we wat dieper in op het Usher syndroom types en wat voor behandelingen er zijn.  Lees dus snel verder!

De Usher syndroom types 

We kunnen drie verschillende Usher syndroom types onderscheiden, dit zijn type 1, type 2 en type 3. Hieronder behandelen we elk type kort en als je meer wilt weten kan je op de website van Usher syndroom types kijken.

  • Usher Type 1: Bij Usher type 1 worden met slechthorendheid of doofheid geboren. Ze zullen ook vanaf de kindertijd problemen hebben met hun evenwicht en zullen pas later leren lopen en zitten. Tot slot zullen ze in de kindertijd en ervaring hebben met steeds slechter wordend zicht.
  • Usher Type 2: Bij Usher Type 2 worden mensen slechthorend geboren, maar zullen geen last hebben van hun evenwicht. Mensen met Usher type 2 zullen dus kunnen zitten en lopen. Naarmate ze ouder worden en vooral in de puberteit zullen ze hun zicht beetje bij beetje verliezen en worden vaak ook nachtblind.
  • Usher Type 3: Bij Usher Type 3 verliezen hun zicht en gehoor pas in de kindertijd of in de puberteit. Ze zullen ook geen evenwichtsstoornissen ervaren.

Het Ushersyndroom en de behandelingsvormen

Nou we vallen meteen met de deur in huis en moeten helaas zeggen dat er geen echte behandeling is voor de verschillende Usher syndroom types. Er worden wel genoeg behandelingsmogelijkheden wereldwijd onderzocht, maar het heeft nog geen echte behandeling. De toekomst ziet er wel rooskleurig uit voor de behandeling van het Usher syndroom. Gentherapie en stamceltherapie kunnen dit proces verlangzamen of volledig kunnen uitschakelen.

https://ushersyndroom.nl/wat-is-het-ushersyndroom/