Startdir

Disc training en feedback geven en ontvangen voor optimaal werkplezier

Hoe plannen de DISC temperamenten? Een DISC profiel geeft antwoord.

Hoe plannen de verschillende DISC-stijlen of hoe gaan ze daarmee om? Een disc profiel geeft het antwoord op deze vragen. Als we kijken naar het DISC profiel van elke stijl, dan ziet dit er bij plannen als volgt uit: D-stijl Een flexibele planner, daar bedoelen we mee een plan kan snel en opeens van prioriteit veranderen. Maar wat absoluut een sterke eigenschap van deze stijl is; deadlines halen. Met andere woorden het plan ook daadwerkelijk uitvoeren. I-stijl De enthousiaste planner. Optimistisch en bezield maar niet altijd heel tijdbewust en dat kan wel eens misgaan. Te veel plannen, te weinig tijd. Als I-stijl belangrijk om bewust van te zijn en hierbij hulp(middelen) inzetten is aan te raden. S-stijl Het liefst werkt deze stijl aan de hand van een goed duidelijk en 100% afgetimmerd plan. Dat hoeft niet van hem of haarzelf te zijn. Liever niet zelfs. Mits het een goed plan is natuurlijk. Anders trekt deze stijl zijn of haar eigen plan. C-stijl De afremmende planner. Vooropgesteld, deze stijl kan goed plannen. De uitdaging zit hem juist in het voorwerk. Informatie verzamelen, uitzoeken, nadenken, etc. Dat kan vertragen. Maar als het gepland is dan is het zeker goed en haalbaar. Wat is je natuurlijke manier van doen? Wat is je stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren? Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten. Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn. Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten

DISC training: vertalen van de DISC stijlen naar de praktijk.

Hoe vertalen we hoe de verschillende DISC stijlen plannen naar de praktijk? Dat gaat het beste door een DISC training te volgen. Tijdens zo’n DISC training wordt vooral gekeken naar hoe het plannen in de praktijk van de deelnemer plaatsvindt. Waar liggen de kwaliteiten en de valkuilen als het specifiek over plannen hebt. Daarnaast kan tijdens een DISC training ook aandacht gegeven worden aan hoe je elkaar kunt helpen om beter te plannen. We noemen dit ook wel feedback geven en ontvangen.

Training feedback geven en ontvangen

Door elkaar te helpen vergroot je het werkplezier onder elkaar. Feedback geven en ontvangen is dus essentieel voor het werkplezier, omdat je door feedback te geven en te ontvangen elkaar helpt op een constructieve manier. Werkplezier is daarnaast de motor onder productiviteit. Met een investering in een training feedback geven en ontvangen investeer je dus direct in de productiviteit van je team. Combineer je zo’n training feedback ook nog eens met een DISC training dan kunnen je mensen rekening houden met de onderliggende behoeften op het gebied van communicatie.

http://style-by-yvs.nl