Startdir
Image default
Bedrijven

De gemeente en burgers moeten beter gaan samenwerken

Burgers willen steeds meer betrokken worden bij de beslissingen van de gemeente. De overheid laat steeds meer aan de gemeentes over hierdoor wordt het voor burgers makkelijker om inspraak te hebben in wat er in de omgeving gebeurt. Daarnaast is vanaf 2022 de nieuwe omgevingswet van kracht. De nieuwe omgevingswet moet ervoor zorgen dat iedereen zorg gaat dragen voor de fysieke leefomgeving.

 

Wat kan je als burger doen

Als je als burger goede ideeën hebt dan kan je het beste op zoek gaan naar een groot draagvlak en genoeg steun. Zo wordt het voor de gemeente lastiger om ideeën te negeren. DE gemeente speelt ook verschillende rollen. Het kan best zijn dat als je met iemand van de gemeente spreekt over een onderwerp je de volgende keer een dezelfde persoon voor je hebt om een ander onderwerp te bespreken. De gemeente is zowel uitvoerder, handhaver en financier van de wetten en regels. Dus het is belangrijk om een goed te communiceren over de plannen die er zijn. Burgerparticipatie is dus van groot belang om te zorgen dat de gemeente leefbaar blijft.

 

Participatieladder

De participatie ladder geeft de verschillende niveaus van besluitvorming binnen de gemeente weer. Het begint bij informeren en loop hierna op. De niveaus zijn informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren, meebeslissen en het ultieme niveau is zelfbestuur.  Bij het laatste niveau hebben de burgers dus de beslissende en besluitende rol en de gemeente vooral een adviserende rol. De mate van verantwoordelijkheid en invloed lopen dus op.

https://www.gemeentepeiler.nl/wat-is-burgerparticipatie/