Startdir
Image default
Dienstverlening

Een aanmaning, sommatie of toch ingebrekestelling?

Bedrijven, deurwaarders en incassobureaus geven hun brieven vaak verschillende titels: een betalingsherinnering, aanmaning, sommatie of ingebrekestelling kunnen allemaal op jouw deurmat vallen. Al deze documenten hebben eigenlijk maar één doel: de schuldenaar op de hoogte stellen dat een afspraak of betaling nagekomen moet worden. Maar wat is juridisch gezien dan nu het verschil?

De aanmaning

Dit is doorgaans een streng of dringend verzoek tot het nakomen van een afspraak of betaling, vaak is hier een tijdsperiode aan verbonden. Kortom een formele en strenge betalingsherinnering. Vaak worden eerst meerdere aanmaningen verstuurd voordat diegene of een bedrijf een rechterlijke procedure start.

Een stapje hoger

Wanneer de schuldeiser een laatste aanmaning verstuurd, wordt dit doorgaans een sommatie genoemd. Het is normaal gesproken een strengere en minder vriendelijke brief dan de voorgaande aanmaningen. Hier wordt namelijk de uitdrukkelijke eis tot het nakomen van een afspraak of betaling uitgesproken. Er is altijd een termijn aan verbonden en de gevolgen van het niet nakomen worden ook duidelijk vermeld.

Vaak wordt dit gezien als een ingebrekestelling, welke nodig is om recht te hebben op schadevergoeding of ontbinding van het contract.

Ingebrekestelling

Een beetje verwarrend, maar de wet stelt dat een ingebrekestelling een schriftelijke aanmaning betreft. In de praktijk zijn aanmaningen doorgaans slechts een streng of dringend betaalverzoek. Desalniettemin is de ingebrekestelling noodzakelijk om een incassoprocedure te kunnen starten. De vorm van het document en de naam die je het geeft zijn dan niet bepalend.

https://bundel.nl/Sommatie/